Tussenmeters

Krijg inzicht met tussenmeters.

Tussenmeters

Tussenmeters worden gebruikt als het gewenst is om inzicht te krijgen in het energieverbruik op segment, etage of afdelingsniveau. Denk hierbij bijv. aan grotere kantoren of ander vastgoed waarbij meerdere huurders het gebouw gebruiken. Van oudsher wordt energie vaak doorbelast op basis van vierkante meters omdat er geen inzicht is in het onderliggende verbruik. Dit kan onvrede geven bij de huurders omdat de buren toevallig een energieslurpend productieproces, een uitgebreid computercentrum of een heel wagenpark met Tesla’s. Ook geeft dit geen positieve prikkel om te besparen op energieverbruik.

Wat zijn tussenmeters?

Hoe installeren we tussenmeters?

Wanneer zijn tussenmeters interessant?